Antique Toys Library

  
      
  • Kang Yuan Motorcycle
  • Kang Yuan Motorcycle
  • Kang Yuan Motorcycle

Kang Yuan Motorcycle

Kang Yuan Motorcycle Tin Toy Chinese

Manufacturer: Kang Yuan Year: 1950's Category: Motorcycle Material: Tin Litho Powered: Clockwork Size: 7 ½" long

Back