Antique Toys Library

  
      
  • Kuramochi CK 1933 Ford 4-Door Sedan
  • Kuramochi CK 1933 Ford 4-Door Sedan
  • Kuramochi CK 1933 Ford 4-Door Sedan
  • Kuramochi CK 1933 Ford 4-Door Sedan

Kuramochi CK 1933 Ford 4-Door Sedan

Kuramochi  CK 1933 Ford 4-Door Sedan, Japan,  Tin, Windup, 7.5″ long

Manufacturer: Kuramochi CK Category: Car Material: Tin Powered: Windup Size: 7.5" long

Back